งาน หางาน สมัครงาน หาคน ค้นประวัติ สารพัดบริการที่ Job By You.Com
jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
   
  ข้อมูลประวัติ ภาษาไทย (Resume)
- กรุณากรอกข้อมูลให้ครบและถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการและเพิ่มโอกาสได้งานทำ
- ช่องที่มีเครื่องหมาย * ต้องกรอกให้ถูกต้องตามที่กำหนด

กรุณาเลือกรูปแบบการแสดง Resume *
ปกปิดไว้ และอนุญาตให้เฉพาะผู้ประกอบการที่คุณสมัครงานด้วยเข้ามาอ่านได้ เท่านั้น
อนุญาตให้บริษัทที่เป็นสมาชิกของเรา ที่สนใจในคุณสมบัติของคุณสามารถเข้ามาอ่านได้

กรุณาเลือกสถานะความต้องการทำงาน *
พร้อมที่จะทำงาน สำหรับผู้ที่ว่างงานต้องการงานทำ หางานทำ หรือ ผู้ที่มีงานทำประจำอยู่แล้ว ต้องการเปลี่ยนงาน พร้อมที่จะรับการติดต่อจากผู้ประกอบการเพื่อนัดสัมภาษณ์หรือตกลงเข้าทำงาน
มีงานทำแล้ว สำหรับผู้ที่มีงานทำอยู่แล้ว และไม่ประสงค์จะหางานทำ หรือเปลี่ยนงานในขณะนี้

คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ (ภาษาไทย) * นามสกุล (ภาษาไทย) *
เพศ *

เกิด *

พ.ศ. (ตัวอย่าง 2520)
ส่วนสูง * ซม.
น้ำหนัก * กก.
ศาสนา *
สัญชาติ *
เชื้อชาติ *
สถานะครอบครัว *
สถานะทางทหาร
ที่อยู่ปัจจุบัน *  
บ้านเลขที่ * (บ้านเลขที่ ชื่ออาคาร หรือ ชื่อหมู่บ้าน)
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล *
เขต / อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
ภูมิลำเนาเดิม 
เบอร์โทรที่บ้าน
เบอร์มือถือ

ประเภทงานที่ต้องการ*
ตำแหน่ง *
   
ลักษณะงาน * งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (Training)
เงินเดือนที่ต้องการ * บาท
( ตัวอย่าง 10000 หรือ 10000-15000 ไม่ต้องมีเครื่องหมาย , )
วันที่สามารถเริ่มทำงานได้ *
สถานภาพการทำงานปัจจุบัน*
ว่างงาน  
ทำงานประจำ (Full Time)
ทำงานนอกเวลา (Part Time)
ทำงานอิสระ (Freelance)
อยู่ระหว่างศึกษา
สามารถทำงานต่างจังหวัด ได้ ไม่ได้ ตามตกลง
สามารถทำงานล่วงเวลา ได้ ไม่ได้ ตามตกลง
สามารถทำงานเป็นกะ ได้ ไม่ได้ ตามตกลง
   

ตัวอย่างการกรอก วุฒิการศึกษา เช่น ป.6 ,ม.3, ม.6,ปวช.,ปวส.,วท.บ.,ศศ.บ.,กศ.บ.
การศึกษาสูงสุด
ระดับ *
สถาบันการศึกษา *
วิชาเอก *
วุฒิการศึกษา
ตั้งแต่ปี -
เกรดเฉลี่ย

การศึกษารอง
ระดับ
สถาบันการศึกษา
วิชาเอก
วุฒิการศึกษา
ตั้งแต่ปี -
เกรดเฉลี่ย

คุณมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว : ปี เดือน
ประสบการณ์ทำงาน 1 .
ชื่อสถานประกอบการ :
ตั้งแต่ : ถึง
ตำแหน่งล่าสุด :
ฝ่าย/แผนก :
เงินเดือนที่ได้รับ : บาท
หน้าที่รับผิดชอบ :
จุดเด่นของผลงาน :
เหตุผลที่ออก :
ประสบการณ์ทำงาน 2 .
ชื่อสถานประกอบการ :
ตั้งแต่ : ถึง
ตำแหน่งล่าสุด :
ฝ่าย/แผนก :
เงินเดือนที่ได้รับ : บาท
หน้าที่รับผิดชอบ :
จุดเด่นของผลงาน :
เหตุผลที่ออก :
ประสบการณ์ทำงาน 3 .
ชื่อสถานประกอบการ :
ตั้งแต่ : ถึง
ตำแหน่งล่าสุด :
ฝ่าย/แผนก :
เงินเดือนที่ได้รับ : บาท
หน้าที่รับผิดชอบ :
จุดเด่นของผลงาน :
เหตุผลที่ออก :

ประสบการณ์ฝึกงาน 1 .
ชื่อสถานที่ฝึกงาน :
ระยะเวลาฝึกงาน : เดือน
รายละเอียดงานที่ฝึก :
ประสบการณ์ฝึกงาน 2 .
ชื่อสถานที่ฝึกงาน :
ระยะเวลาฝึกงาน : เดือน
รายละเอียดงานที่ฝึก :


การฝึกอบรม สัมนา 1 .
หัวข้อ :
หน่วยงานที่จัด :  
ระยะเวลา : ถึง
การฝึกอบรม สัมนา 2 .
หัวข้อ :
หน่วยงานที่จัด :  
ระยะเวลา : ถึง
 

ทักษะด้านภาษา พูด อ่าน เขียน ฟัง

ทักษะพิมพ์ดีด
ภาษาไทย : คำ / นาที
ภาษาอังกฤษ : คำ / นาที

ทักษะการขับขี่
ความสามารถในการขับขี่ รถยนต์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์
ใบอนุญาตขับขี่ มี ไม่มี
ยานพาหนะส่วนตัว รถยนต์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์

ทักษะความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์

ทักษะความสามารถพิเศษอื่น ๆ
 

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ

 โปรดระบุบุคคลที่มิใช่บุคคลในครอบครัว หรือ ญาติ พี่น้อง
บุคคลอ้างอิง 1 .
ชื่อ - นามสกุล:  
ตำแหน่ง :
สถานที่ทำงาน :
โทรศัพท์ :
บุคคลอ้างอิง 2 .
ชื่อ - นามสกุล:  
ตำแหน่ง :
สถานที่ทำงาน :
โทรศัพท์ :
 

อธิบายเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับตัวเอง


 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

20 Users online