jobbyyou.com  หา<b>งาน</b> หาคน ฝากประวัติ Resume
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ข่าว-บทความ โฆษณาย่อย

การสัมภาษณ์งาน

รูปแบบของการสัมภาษณ์งานแบ่งออกเป็น 6แบบ ได้แก่

1.การสัมภาษณ์งานแบบบุคคลต่อบุคคล

ผู้สัมภาษณ์ จะติดต่อนัดหมายให้ไปทำการสัมภาษณ์งาน ตัวต่อตัว โดยที่ ผู้สัมภาษณ์ สามารถพิจารณา ผู้สมัครงาน และตัดสินใจ ได้ด้วยตนเอง หาทราบว่าจะต้อง เข้ารับการสัมภาษณ์แบบบุคลต่อบุคคลแล้ว จำเป็นจะต้องเตรียมตัวไว้ก่อนล่วงหน้าให้ดีที่สุดเพราะต้องเผชิญกับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจว่าจะรับท่านเข้าทำงานหรือไม่

2.การสัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์

เป็นการสัมภาษณ์งานแบบธรรมดา เพื่อคัดเลือกผู้สมัครงาน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วยตามที่กำหนดไว้ในเบื้องต้น การสัมภาษณ์งานชนิดนี้บางครั้งเรียกว่า “Screening Interview” ซึ่งจะนัดไปสอบสัมภาษณ์งานแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทต่อไป

3.การสัมภาษณ์งานโดยใช้คณะผู้เชี่ยวชาญ

การสัมภาษณ์งานชนิดนี้ “ผู้สัมภาษณ์” จะเป็น กลุ่มบุคคล ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับเลือกให้ทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะ ซึ่งปกติการสัมภาษณ์งานชนิดที่ใช้ผู้เชียวชาญ มักจะเป็นตำแหน่งงานในหน้าที่สำคัญๆ เท่านั้นและเหตุผลที่ต้งใช้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญก็เพราะต้องการให้เป็นการเลือกเฟ้นที่ดีและสมบูรณ์ที่สุด ผู้สมัครงานจึงจำเป็นต้องเตรียมตัวและวางแนวทาง การตอบคำถามให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ การสัมภาษณ์งานแบบใช้กลุ่มคณะผู้เชี่ยวชาญนี้ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่

3.1 การสัมภาษณ์งานแบบอิสระ

กลุ่มคณะผู้สัมภาษณ์แต่ละคนสามารถถามผู้ผู้สมัครงานได้โดยอิสระจึง เป็นการยากที่จะคาดเดาได้หมดว่าจะต้องตอบคำถามในเรื่องใดบ้าง ผู้สมัครงาน ต้องมีสมาธิที่มั่นคง เพราะอาจถูกซักถามแบบวกไปเวียนมาในทำนองยั่วยุให้อารมณ์เสียได้

3.2การสัมภาษณ์งานแบบคำถามที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน

คณะผู้สัมภาษณ์แต่ละคนจะตั้งคำถามให้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยมอบหน้าที่ให้ผู้สัมภาษณ์แต่ละคนทำการสัมภาษณ์ในแต่ละด้านของข้อกำหนดในคุณสมบัติของผู้สมัคร

4.การสัมภาษณงานแบบขึ้นอยู่กับสถานการณ์

เป็นการสัมภาษณ์ที่ใช้ทดสอบวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้สมัครงานโดยผู้สัมภาษณ์จะตั้งปัญหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะปฏิบัติงานจริง เพื่อเป็นการทดสอบว่า ผู้สมัครงานมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือไม่

5.การสัมภาษณ์งานแบบประเมินผลงานสำคัญ

ผู้สัมภาษณ์จะมอบหมายให้ผู้สมัครงานทดลองปฏิษัติงานสาธิตการ ทำงาน ต่อหน้าผู้สัมภาษณ์ เช่น สาธิตารขาย สาธิการควบคุมเครื่องจักร เครื่องยนต์ ฯลฯ โดยผู้สัมภาษณ์จะใช้วิธีประเมินผลจากการสาธิต เพราะผู้ สมัครงานจำเป็นต้องรอบรู้และมีประสบการณ์ในงานที่กำลังสมัครในระดับที่ เชี่ยวชาญจริงๆ เท่านั้น จึงจะผ่านการคัดเลือกได้

6.การสัมภาษณ์งานโดยตัวแทนจัดหางาน

การสัมภาษณ์งานชนิดนี้บริษัทหรือหน่วยงานมอบให้เป็นหน้าที่ของตัวแทนจัดหาพนักงานเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด ซึ่งเป็นการง่ายสำหรับผู้สมัครงาน เพราะตัวแทนจัดหางาน จะไม่ซักถามนอกเรื่องมาก จะถามเฉพาะคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนดไว้เท่านั้น การสัมภาษณ์งานชนิดนี้ จึงใช้เฉพาะการรับสมัครงานในตำแหน่งที่ไม่ต้องการคุณสมบัติ ของผู้สมัครงานมาก

แหล่งที่มา: คู่มือผู้สมัครงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

เว็บไซต์ที่มีประโยชน์กับการทำงาน และพัฒนาตนเองของผู้สมัครงาน

กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม กองหนังสือเดินทาง
ติดต่อลงโฆษณา
0-2884-2929 ต่อ 1410 โทรสาร 0-2884-4126
บริษัท เยส มีเดีย จำกัด
เลขที่ 105/7 หมู่ 11 ซอย สวนผัก 32 หมู่บ้าน ศศิวรรณ
ถ.สวนผัก แขวง.ตลิ่งชัน เขต.ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ10170
jobs@jobbyyou.com
ติดต่อ webmaster
webmaster@jobbyyou.com เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106
16 Users online