jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 

งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
 
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 7 เมษายน 2560
กรมพลาธิการทหารบก ประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 98 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 3 - 11 เมษายน 2560
สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และพยาบาล (กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ) สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 3 - 12 เมษายน 2560
กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 127 อัตรา ไม่ต้อผ่านภาค ก. ของ ก.พ. สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครบรรจุเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) จำนวน 15 อัตรา สมัครด้วยตนเอง 16 - 29 มีนาคม 2560
กรมป่าไม้ ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต 24 มีนาคม - 19 เมษายน 2560
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครด้วยตนเอง 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2560
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เปิดสอบเป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง นายช่างเครื่องยนต์ สมัครด้วยตนเอง วันที่22 มีนาคม พ.ศ. 2560 -28 มีนาคม 2560
ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา วันที่ 15 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2560
ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 8 มีนาคม - 5 เมษายน 2560
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 13 - 31 มีนาคม 2560
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งอาจารย์ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล สมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สมัครทางอินเตอร์เน็ต 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2560
กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ รับสมัครเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 13 - 31 มีนาคม 2560 (ต้องผ่านภาค ก
กรมการขนส่งทางบก ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา ในสังกัดกรมการขนส่งทางบก สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 8 - 30 มีนาคม 2560


นิตยสาร E-BOOK ONLINE ฉบับล่าสุด

e-book
e-book
e-book
e-book
งานด่วน
งาน Weekly
Hot Job
Recruit
ฉบับที่...988
ฉบับที่...699
ฉบับที่...563
ฉบับที่...567
ประจำเดือน มีนาคม 2560
ประจำเดือน มีนาคม 2560
ประจำวันที่ 24 มีนาคม - 10 เมษายน 2560
ประจำวันที่ 15 มีนาคม - 10 เมษายน 2560
4573 ครั้ง
4010 ครั้ง
17694 ครั้ง
2922 ครั้ง

 
 
ค้น หางาน ทุกชนิด
ประเภทงาน
ภาค
จังหวัด
ชื่อบริษัท (เช่น เยส มีเดีย ...)
คำที่ต้องการค้น (เช่น ชื่อตำแหน่งงาน,Job Referncer ID)
ค้นหางานแบบละเอียด
    Username
 
Password
 ลืมรหัสผ่าน
 เปลี่ยน ID CODE เดิม
 ลงทะเบียน
     - สิทธิประโยชน์ผู้สมัครงาน
    Username
 
Password
 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
     - สิทธิประโยชน์ผู้ประกอบการ
  
  

  

  
   


  

  

  
   


  

  

  
   


  

  

  
   


  

  

  
   


  

  

  
   


  

  

  
   


  

  

  
   


  

  

  
   


  

  

  
   


  

  

  
   


  

  

  
   


  

  

  
   


  

  

  
   


  

  

  
   


  

  

  
   
   
     
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

WWW.JOBBYYOU.COM -- เว็บไซต ์หางาน สมัครงาน ออนไลน์ ทั้ง งานราชการ ..งานรัฐวิสาหกิจ ..งานเอกชน .. มหกรรมนัดพบแรงงาน .. jobfair --- ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี ----- บทความเนื้อหาสาระด้านการสมัครงาน ...สัมภาษณ์งาน ...การบริหารการจัดการ

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

3 Users online