jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 

งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
 
กทม. เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 477 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 19 พฤศจิกายน 2561
สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 25 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 พฤศจิกายน 2561
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 28 พฤศจิกายน 2561
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางอินเทอร์เน็ต 15 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2561
สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561
สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 จำนวน 30 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561
กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ( บัดนี้ - 27 พฤศจิกายน 2561 )
กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน(สมัครได้ที่สำนักงานพื้นที่ตามประกาศ) ( 12 พฤศจิกายน - 16 พฤศจิกายน 2561 )
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( 14 พฤศจิกายน - 22 พฤศจิกายน 2561 )
กรมอนามัย รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ) ( 14 พฤศจิกายน - 23 พฤศจิกายน 2561 )
กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( 14 พฤศจิกายน - 21 พฤศจิกายน 2561 )
กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ( 15 พฤศจิกายน - 23 พฤศจิกายน 2561 )
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ( บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2561 )
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มฟิสิกส์) ( บัดนี้ - 28 พฤศจิกายน 2561 )
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร) ( บัดนี้ - 16 พฤศจิกายน 2561 )
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ ( บัดนี้ - 3 ธันวาคม 2561 )


นิตยสาร E-BOOK ONLINE ฉบับล่าสุด

e-book
e-book
e-book
e-book
งานด่วน
งาน Weekly
Hot Job
Recruit
ฉบับที่...1008
ฉบับที่...719
ฉบับที่...602
ฉบับที่...606
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ประจำวันที่ 12- 26 พฤศจิกายน 2561
ประจำวันที่ 30 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2561
6747 ครั้ง
23873 ครั้ง
20355 ครั้ง
23513 ครั้ง

 
 
ค้น หางาน ทุกชนิด
ประเภทงาน
ภาค
จังหวัด
ชื่อบริษัท (เช่น เยส มีเดีย ...)
คำที่ต้องการค้น (เช่น ชื่อตำแหน่งงาน,Job Referncer ID)
ค้นหางานแบบละเอียด
    Username
 
Password
 ลืมรหัสผ่าน
 เปลี่ยน ID CODE เดิม
 ลงทะเบียน
     - สิทธิประโยชน์ผู้สมัครงาน
    Username
 
Password
 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
     - สิทธิประโยชน์ผู้ประกอบการ
  


  

  

  
   


  

  

  
   


  

  

  
   


  

  

  
   


  

  

  
   


  

  

  
   


  

  

  
   


  

  

  
   


  

  

  
   


  

  

  
   


  

  

  
   


  

  

  
   
   
     
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

WWW.JOBBYYOU.COM -- เว็บไซต ์หางาน สมัครงาน ออนไลน์ ทั้ง งานราชการ ..งานรัฐวิสาหกิจ ..งานเอกชน .. มหกรรมนัดพบแรงงาน .. jobfair --- ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี ----- บทความเนื้อหาสาระด้านการสมัครงาน ...สัมภาษณ์งาน ...การบริหารการจัดการ

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

3 Users online