jobbyyou.com หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
Untitled Document

การใส่ลูกเล่นให้ข้อความ คำแนะนำและการแก้ปัญหาเบื้องต้น


การแก้ปัญหาภาษาไทย

 • สำหรับผู้ที่ใช้ Netscape
  1. ปิด Netscape ทั้งหมด
  2. กดปุ่ม Start / Program / Accessories / Notepad
  3. เลือก File / Open จาก Notepad แล้ว ไปยัง C:\Program Files\Netscape\Users\ชื่อของท่าน หรือ folder ที่ท่านลงโปรแกรม Netscape ไว้
  4. ค้นหาไฟล์ชื่อ prefs.js แล้ว Click ที่ปุ่ม Open
  5. กด [F3] (Find) เพื่อค้นหาบันทัดที่มีคำว่า font254 เมื่อเจอแล้ว ให้ลบออกทั้งบรรทัด
  6. กด [F3] (Find) เพื่อค้นหาต่อ แล้วลบออกให้หมดทุกบันทัดที่มีคำว่า font254
  7. ป้อนข้อความ 4 บันทัดต่อไปนี้ลงไป (ห้ามสะกดผิด แม้กระทั่งตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก)
   • user_pref("intl.font254.win.prop_size", 12);
   • user_pref("intl.font254.win.fixed_size", 10);
   • user_pref("intl.font254.win.prop_font", "MS Sans Serif");
   • user_pref("intl.font254.win.fixed_font", "MS Sans Serif");
  8. จากนั้นให้เลือก File / Save จากเมนู Notepad แล้วปิด Notepad
  9. เมื่อเปิด Netscape ขึ้นมาอีกครั้ง Netscape ของท่านจะใช้ภาษาไทยได้ แต่ถ้าพบหน้าจอใด
   ไม่สามารถอ่านไทย หรือป้อนไทยได้ ให้เลือก View / Encoding เป็น User Defined ก็จะใช้ภาษาไทยได้ตามปกติ

 • สำหรับผู้ที่ใช้ Internet Explorer (Thai Edition) มีวิธีปรับแต่ง เพื่อให้ตัวหนังสือมีขนาดใหญ่เป็นปกติ ดังนี้
  1. ปิด Internet Explorer ทั้งหมด
  2. กด Start - Run ใส่ชี่อที่ช่อง Open ว่า regedit
  3. จากนั้นไปแก้ที่ HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\International\874
  4. แก้ไข ค่าของ IEFixedFontName และ IEPropFontName ให้เป็น Ms Sans Serif และ Script เป็น Thai
  5. หลังจากนั้น Internet Explorer ของท่านจะใช้ภาษาไทยได้ในขนาดปกติ

การสร้างลิงก์อีเมล

คุณสามารถสร้างลิงก์อีเมลได้โดยการพิมพ์อีเมลแอดเดรสที่อยู่ในรูปแบบ yourname@email.com ซึ่งโปรแกรมจะสร้างลิงก์ให้โดยอัตโนมัติ และลิงก์นี้จะปรากฏอยู่ในส่วนของข้อความ และชื่อภายในกระทู้ ผู้ใช้ทุกท่านสามารถใช้บริการสร้างลิงก์อีเมลได้

ตัวอย่าง : พิมพ์ข้อความดังนี้

ชื่อ / e-mail : yourname@jobbyyou.com
รายละเอียด : กรุณาส่งอีเมลมาที่ yourname@jobbyyou.com

ข้อความจะถูกแสดงออกมาดังนี้

กรุณาส่งอีเมลมาที่ yourname@jobbyyou.com
จากคุณ : yourname@jobbyyou.com

การสร้างลิงก์ HTTP หรือ FTP

คุณสามารถสร้างลิงก์ไปยังเว็บหรือ FTP ใดๆ ได้ โดยการพิมพ์ข้อความที่อยู่ในรูปแบบ http://www.domainname.com หรือ ftp://domainname.com ซึ่งโปรแกรมจะสร้างลิงก์ไปยังเว็บหรือ FTP ให้โดยอัตโนมัติ และลิงก์นี้จะปรากฏเฉพาะใส่ส่วนของข้อความภายในกระทู้

ตัวอย่าง : พิมพ์ข้อความดังนี้

รายละเอียด : กรุณาเยี่ยมชม http://www.jobbyyou.com และดาวน์โหลดได้จาก ftp://www.jobbyyou.com

ข้อความจะถูกแสดงออกมาดังนี้

กรุณาเยี่ยมชม http://www.jobbyyou.com/ และดาวน์โหลดได้จาก ftp://www.jobbyyou.com/

การจัดรูปแบบของข้อความ

คุณสามารถจัดรูปแบบของข้อความได้โดยการทำข้อความเอียง (italic) ตัวหนา (bold) ขีดเส้นใต้ (underline) ตัวยก (superscript) และตัวห้อย (subscript) โดยใช้เครื่องมือดังรูป


การใส่รูปประกอบ


โพสกระทู้หรือข้อความไม่ติด

ปัญหาการโพสกระทู้หรือข้อความไม่ติด เป็นไปได้ว่ามีสาเหตุมาจากทั้งฝ่ายผู้ลงความเห็น และทาง jobbyyou.com ดังนี้

 • ติดคำต้องห้ามบางคำในโปรแกรมกรองคำ กรณีขอให้ทบทวนข้อความให้ละเอียดอีกครั้ง หากไม่พบสาเหตุ ขอให้ติดต่อได้ ที่นี่ โดยส่งข้อความชุดดังกล่าวมาให้ครบถ้วนด้วย
 • server ของ jobbyyou.com มีปัญหาในเวลานั้นพอดี กรณีนี้โปรดรอสักครู่ แล้วทดลองส่งข้อความใหม่
 • connection กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต มีปัญหาในเวลานั้นพอดี กรณีนี้อาจตรวจสอบได้ โดยการทดลองกับเว็บอื่นๆ

ทำไมตั้งกระทู้มาหลายวันแล้ว ไม่มีคนตอบเลย

อาจเกิดมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 1. ชื่อกระทู้ไม่ชัดเจนเพียงพอ ทำให้ไม่มีคนคลิกมาอ่าน เช่น ต้องการจะถาม, เสนอข้อมูล, ขอความเห็น, บอกเล่าเรื่องราว
 2. สื่อความหายในเนื้อหาได้ไม่ชัดเจน หรือละเอียดเพียงพอ
 3. ตั้งกระทู้ผิดกลุ่ม หรือกลุ่มย่อย
 4. การใช้ข้อความหรือคำในกระทู้ไม่เหมาะสม เช่น รุนแรง, หยาบคาย, ไม่สุภาพ จึงถูกเพิกเฉยจากเพื่อนสมาชิก

กระทู้ผิดกติกามารยาท ทำไมไม่ลบออกไป

บางครั้งอาจพบว่า มีกระทู้หรือข้อความในกระทู้ ที่อยู่ในข่ายไม่เหมาะสม แต่ทำไมไม่มีการลบออกไปเสียที อาจเนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้

 1. ยังไม่มีผู้แจ้งให้ลบ
 2. มีผู้แจ้งแล้ว แต่พิจารณาดูแล้ว เห็นว่าไม่ผิดกติกามารยาท
 3. ได้รับแจ้ง หรือความเห็นจากเพื่อนสมาชิกท่านอื่นว่าไม่ควรลบ
 4. ต้องการเก็บไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฏหมาย

มีผู้โพสข้อความในลักษณะ "ป่วน" ควรทำอย่างไรดี

บ่อยครั้งที่พบข้อความในลักษณะ "ป่วน" เช่น ท้าทาย, ยั่วยุ, ดูหมิ่นเหยียดหยามในสิ่งที่ศรัทธา (เช่น ศาสนา, สถาบัน, การเมือง, ชนชาติ, ฯลฯ), ตั้งกระทู้ซ้ำหลายครั้ง หรือในหลายกลุ่ม, ลงข้อความหยาบคาย, ปลอมชื่อ, ฯลฯ สิ่งที่ควรจะทำเพื่อรับมือกับบุคคลดังกล่าวก็คือ

 1. งดร่วมแสดงความเห็นในกระทู้นั้นๆ หรือร่วมกันละเลยที่จะอ้างถึงข้อความนั้นๆ เพราะนั่นคือความวุ่นวายที่บุคคลดังกล่าวต้องการสร้างขึ้น
 2. แจ้งความเสนอลบกระทู้หรือข้อความนั้นๆ ทันที หากพบมากกว่า 1 แห่ง โปรดระบุรายละเอียดกระทู้ที่พบ เพื่อการติดตามตรวจสอบให้ได้ทั่วถึง
 3. แจ้งเบาะแสของเจตนาที่น่าสงสัยนั้นมาทาง อีเมล์ ทันที
 4. โทรศัพท์แจ้งได้ที่หมายเลข 0-2886-4000 (1554) ในเวลาทำการ

อนึ่ง jobbyyou.com ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจ ที่จะลบกระทู้เหล่านั้นทั้งกระทู้ หรือข้อความเหล่านั้นออกไป โดยจะพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับ และอื่นๆ เพื่อประมวลเจตนาของผู้ลงข้อความนั้นๆ เสียก่อน

ได้รับข่าวลือที่ส่งผ่านมาทางอีเมล์ (forward mail) ควรทำอย่างไรดี

ในโลกอินเตอร์เน็ต มักจะมีข่าวสารที่พาดพิงบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ อาจถูกส่งต่อผ่านไปถึงกันและกัน โดยอาศัยอีเมล์ (forward mail) หรือตั้งกระทู้บอกต่อไปเรื่อยๆ บางครั้ง อีเมล์หรือกระทู้นั้นอาจดูเหมือนมีมูล น่าเชื่อถือ และมีสาระใจความที่น่าสนใจ แต่บ่อยครั้งเช่นกันที่พบว่า อีเมล์หรือกระทู้เหล่านั้น ถูกส่งมาจากบุคคลที่ไม่ปรารถนาดีกับบุคคล หรือหน่วยงานนั้นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางทำลาย หรือลดทอนชื่อเสียง อาจมาจากคู่แข่งขันในเชิงธุรกิจ หรือบุคคลที่ไม่ถูกชะตากันเป็นการส่วนตัว อีเมล์หรือกระทู้นั้นอาจมีผลทางกฏหมาย ซึ่งอาจจะอยู่ระหว่างการดำเนินคดี คำแนะนำสำหรับเรื่องนี้ มีดังต่อไปนี้

 1. หยุดส่งต่ออีเมล์ หรือกระทู้ดังกล่าวทันที
 2. แจ้งเบาะแสมาทาง อีเมล์ พร้อมส่งข้อความเหล่านั้นมาให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง header ของอีเมล์ เพื่อประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบหาต้นตอ
 3. หากสามารถติดต่อผู้ถูกพาดพิงได้ โปรดแจ้งรายละเอียดให้เขาทราบ แล้วเสนอให้ติดต่อมายัง jobbyyou.com เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่แก้ข่าวทันที

ต้องการแก้ข่าว หรือชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกปล่อยข่าวลือ

jobbyyou.com มีนโยบายในการเป็นศูนย์กลางการยุติข่าวลือ และเผยแพร่คำชี้แจงข้อเท็จจริง ต่อข่าวลือที่ถูกส่งต่อโดยสื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นสื่อที่กำลังทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ หากพบว่าตนเองหรือหน่วยงานของตน กำลังถูกทำลายหรือลดทอนชื่อเสียงด้วยวิธีการดังกล่าว สามารถใช้บริการได้ดังนี้

 1. ติดต่อ jobbyyou.com ได้ทาง อีเมล์ พร้อมส่งข้อความเหล่านั้นมาให้ครบถ้วน ทั้งข่าวลือและคำชี้แจงอย่างเป็นทางการ
 2. โปรดแจ้งชื่อบุคคลที่รับผิดชอบในการแถลงข้อเท็จจริง พร้อมทั้งวิธีการติดต่อกลับ ทุกทางเท่าที่จะมีอยู่ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และเพื่อนำลงในคำชี้แจงให้ครบถ้วน โปร่งใส และสามารถเป็นช่องทางให้ผู้ที่ยังมีความสงสัยอยู่ ติดต่อสอบถามกลับได้โดยตรงทันที
 3. กรณีที่เป็นข้อข้องใจของผู้ใช้บริการ หรือลูกค้า โปรดเริ่มจากการติดต่อชี้แจงไปโดยตรงเท่าที่จะสามารถติดต่อได้ ก็จะเป็นการแก้ปัญหาได้ที่จุดต้นเหตุ โดย jobbyyou.com จะทำหน้าที่เป็นเพียงสื่อกลางในการยุติข่าวลือ และชี้แจงข้อเท็จจริงให้เท่านั้น ข้อข้องใจในการรับบริการ เป็นหน้าที่ที่ผู้ให้บริการควรจะต้องดำเนินการชี้แจงกับลูกค้าด้วยตนเองโดยตรง

ติดต่อทีมงาน jobbyyou.com

สามารถติดต่อ jobbyyou.com ได้ดังนี้ (กรุณาอย่าตั้งกระทู้ถึง เพราะทีมงานจะไม่เข้าไปพบกระทู้ของท่าน)

 • เว็บมาสเตอร์ webmaster@jobbyyou.com
 • แนะนำบริการทั่วไป
 • โทรศัพท์ 0-2886-4000 ต่อ 1554, Fax : 0-2433-6546
 • สนับสนุนโฆษณา jobbyyou.com โปรดติดต่อผู้บริหารงานโฆษณา โทรศัพท์ 0-2886-4000 ต่อ 1552

top

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

21 Users online