jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
ข้อมูลเพื่อเข้าระบบ
ชื่อล็อคอิน *
User Name
มีความยาวอย่างน้อย 3 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 20 ตัวอักษร ห้ามมีช่องว่าง ควรใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a-z,A-Z),ตัวเลข (0-9) และเครื่องหมาย ( . _ ) เท่านั้น
รหัสผ่าน *
Password
ความยาวอย่างน้อย 4 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 15 ตัวอักษร ควรใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a-z, A-Z), ตัวเลข (0-9) รวมกัน
ยืนยันรหัสผ่าน *
Re-Password
ป้อนให้เหมือนกับรหัสผ่านตัวแรก
 
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ (ภาษาไทย) * นามสกุล (ภาษาไทย) *
ชื่อ (English) นามสกุล (English) 
E-mail Address * ระบุได้ 1 email เท่านั้น
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

5 Users online