jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
 กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
  สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น

พนักงาน สังกัดสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สำนักงานกลาง) จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 
ติดต่อ กองสรรหา บรรจุแต่งตั้งและทะเบียน ประวัติ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ แข วงบางขุนนท์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
Tel. 0 2433 2222 ต่อ 254-256
http://www.rubber.co.th
 

 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

11 Users online