jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ( บัดนี้ - 4 ตุลาคม 2561 )
 
รายละเอียด ;-

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ถนนกรุงเกษม เทเวศร์ กรุงเทพฯ 10200
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ 
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านการพัฒนา ออกแบบ ทดสอบเขียนโปรแกรม และบำรุงดูแล รักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ปฏิบัติงานด้านการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล DBMS
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ตามเอกสาร
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

ตามเอกสาร ทักษะ
ตามเอกสาร
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

ตามเอกสาร สมรรถนะ
ตามเอกสาร
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร
เกณฑ์การประเมิน : ตามเอกสาร
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สถานที่รับสมัคร
วันรับสมัคร 20 ก.ย. 2561 - 04 ต.ค. 2561
เว็บไซต์
ลิ้งค์ PDF
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

2 Users online