jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
 กรมการบินพลเรือน
 
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561
 
รายละเอียด ;-

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า563 ถ.นนทบุรี สนามบินน้ำ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ           

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการพาณิชย์ 

อัตราเงินเดือน : 13800 บาท

ประเภท : บริการ 

จำนวน : 1 ตำแหน่ง 

ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การขาย การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านธุรการของหน่วยงานรับ-ส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การพิมพ์หนังสือราชการ พิมพ์ใบจองรถยนต์ พิมพ์ใบจองห้องประชุม พิมพ์แบบขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ/บำเหน็จตกทอด พิมพ์ใบรับรองสมุดประวัติ และเวลาทวีคูณของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ เบิก-จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ในหน่วยงาน การจัดเตรียมเอกสารการประชุม การประสานงานด้านสถานที่และอาหารในการประชุม บันทึกประวัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และคำสั่งต่างๆ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ลงในแฟ้มประวัติ ก.พ.7 และลงในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่รับสมัคร
วันรับสมัคร 28 ก.ย. 2561 - 25 ต.ค. 2561
เว็บไซต์
ลิ้งค์ PDF
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

1 User online