jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตราเจ้าพนักงานอาลักษณ์ และเจ้าพนักงานลิขิต สมัครด้วยตนเอง 19 - 23 มิถุนายน 2560
 
รายละเอียด ;-

1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอาลักษณ์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง

- ตำแหน่งที่ 268 กลุ่มงานอาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอสริยาภรณ์

- ตำแหน่งที่ 294กลุ่มงานอาลักษณ์ กลุ่มงานเครื่องราชอสริยาภรณ์ กลุ่มงานอาลักษณ์และเครื่องราชอสริยาภรณ์

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 - 12,650บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานลิขิตปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

- ตำแหน่งที่ 279กลุ่มงานลิขิตกองอาลักษณ์และเครื่องราชอสริยาภรณ์

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 - 12,650บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านลิขิต ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัครสอบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผู้ประสงค์จะสมัครสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 109 - 110 ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

สถานที่รับสมัคร
วันรับสมัคร 19 มิ.ย. 2560 - 23 มิ.ย. 2560
เว็บไซต์
ลิ้งค์ PDF
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

8 Users online