jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 
 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สมัครทางอินเตอร์เน็ต20 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
 
รายละเอียด ;-

1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน11,500 - 12,650บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

โดยมีจำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 32 อัตรา ปฏิบัติงานในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค

เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดัยวกันในทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

อัตราเงินเดือน11,500 - 12,650บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

โดยมีจำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 8 อัตรา ปฏิบัติงานในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค

เป็นผู้มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดัยวกันในทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

โดยมีจำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 5 อัตรา ปฏิบัติงานในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

อัตราเงินเดือน11,500 - 12,650บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

เป็นผู้มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดัยวกันในทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ http://www.dsdw.go.th/ 

สถานที่รับสมัคร
วันรับสมัคร 20 ก.ค. 2560 - 10 ส.ค. 2560
เว็บไซต์
ลิ้งค์ PDF
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

4 Users online