jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
 องค์การเภสัชกรรม
 
 
องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 234 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560
 
รายละเอียด ;-

ตำแแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. พนักงาน จำนวน 75 อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
- ปริญญาโท 1 อัตรา
- ปริญญาตรี 17 อัตรา
- ปวส. 17 อัตรา
- ปวช. 37 อัตรา
- ม.3/ม.6 3 อัตรา
รวม 75 อัตรา

2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 คน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
- ปริญญาตรี 3 อัตรา
รวม 3 อัตรา

3. ลูกจ้างชั่วคราว
3.1 ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 30 ก.ย.62) จำนวน 25 คน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
- ปริญญาตรี 1 อัตรา
- ปวช 12 อัตรา
- ม3/ม.6 12 อัตรา
รวม 25 อัตรา
3.2 ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 2 ปี) จำนวน 103 คน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)
- ปริญญาตรี 2 อัตรา
- ปวส. 10 อัตรา
- ปวช. 31 อัตรา
- ม.3/ม.6 60 อัตรา
รวม 103 อัตรา
3.3 ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 1 ปี) จำนวน 28 คน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)
- ปวส. 5 อัตรา
- ปวช. 11 อัตรา
- ม.3/ม.6 12 อัตรา
รวม 28 อัตรา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิปริญญาตรี-โท อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
2. วุฒิ ม.6 - วุฒิปวส. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

การรับสมัครสอบ
องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ http://www.gpo.or.th หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆสังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม" หรือ https://gpo.job.thai.com/

สถานที่รับสมัคร
วันรับสมัคร 21 ก.ค. 2560 - 04 ส.ค. 2560
เว็บไซต์
ลิ้งค์ PDF
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

5 Users online