jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 
 
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 8 - 29 สิงหาคม 2560
 
รายละเอียด ;-

1.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในทุกสาขาวิชา
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือที่สูงกว่า

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม(นักทรัพยากรบุคคล) 

2.ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง จำนวน 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือที่สูงกว่า

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม(นักวิชาการขนส่ง) 

3.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 

การรับสมัครสอบสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.mot.go.th/ 

สถานที่รับสมัคร
วันรับสมัคร 08 ส.ค. 2560 - 29 ส.ค. 2560
เว็บไซต์
ลิ้งค์ PDF
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

5 Users online