jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 
 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2561
 
รายละเอียด ;-

ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงาน พัสดุปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

1.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500บาท

คุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่ง :ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือทางบุคลากร หรือทางการบริหารงานบุคคล หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือทางการจัดการทรัพยากรบุคคล หรือทางการบริหารทรัพยากรบุคคล

2.ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500บาท

คุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่ง :ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

การรับสมัครสอบ

ผู้ ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงhttps://dtn.job.thai.com/

สถานที่รับสมัคร
วันรับสมัคร 08 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561
เว็บไซต์
ลิ้งค์ PDF
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

1 User online