jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 

 กรมศิลปากร
  กรมศิลปากร

จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
Job Reference ID: 0000155567
21 พ.ย. 2555
Job Description ;-

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์
http://www.finearts.go.th"> size=3>http://www.finearts.go.th size=3> หรือ http://job.finearts.go.th"> size=3>http://job.finearts.go.th
size=3>หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2555”
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนด แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 จำนวน 1 แผ่น หรือ หากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้นในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือ บันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือ บันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

คุณสมบัติผู้หางาน ;-

  •  ต้องได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือ ทางสารนิเทศศาสตร์ และ เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
คุณสมบัติพื้นฐาน:
การศึกษา
เพศ ชาย/หญิง
อายุ 18 - 55 ปี
อัตรา 16 อัตรา
ลักษณะงาน งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน เขต/อำเภอ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน N/A
ช่องทางที่ท่านสามารถสมัครงานกับบริษัทนี้ได้
สมัครงานทางจดหมาย หรือสมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร
กรมศิลปากร
ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
Tel. 000000000
http://www.finearts.go.th
 
พิมพ์แนะนำให้เพื่อน

 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2884-2929 ต่อ 1410 โทรสาร 0-2884-4126

บริษัท เยส มีเดีย จำกัด
เลขที่ 105/7 หมู่ 11 ซอย สวนผัก 32 หมู่บ้าน ศศิวรรณ
ถ.สวนผัก แขวง.ตลิ่งชัน เขต.ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ10170
ning_nongluk@yahoo.co.th : panisa03@gmail.com : pinkzevil@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

5 Users online