สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
 
 
สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกศลภัทรวิทย์
Job Reference ID: 0000139704
Post date: 2012-05-30 16:08:38
Job Description ;-

  • สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ต้องการรับผู้อำนวยการ รับผิดชอบบริหาร " โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ " ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสมาคมฯ
Qualifications ;-

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาครุศาสตร์ หรือสาขาบริหารการศึกษา
  • ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์การสอน และบริหารการศึกษาโรงเรียนในระบบการศึกษาสายสามัญ หรือนานาชาติในประเทศไทย ไม่ต่ำกว่า 10 ปี และมีประวัติการทำงานทึ่ดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ (ผู้รู้ภาษาจีนกลางจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
  • มีความรักในวิชาชีพ และทุ่มเทในการทำงาน

ผู้สนใจติดต่อเขียนใบสมัครมาที่ นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ( สมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน) เลขที่ 1 ถนนจันทร์ ซอยเย็นจิตร 12 ทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อนาย ชาญชัย ลีลาวัฒนสุข โทร.083-2619969

Basic Qualification:
การศึกษา ปริญญาโท - ปริญญาเอก
เพศ ชาย/หญิง
อายุ ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
ลักษณะงาน งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
สาทร กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน N/A
สมัครผ่านทาง jobbyyou.com
สมัครผ่านทาง email : tiochew@hotmail.com
สมัครทางจดหมาย หรือสมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ( สมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน)
สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1 ถนนจันทร์ ซอยเย็นจิต 12 ทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. 083-261-9969 คุณ ชาญชัย ลีลาวัฒนสุข
tiochew@hotmail.com