++บริษัท โกลเด้นซี โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด++
  Golden Sea Frozen Foods Co.,Ltd. (GSF) is one of Thailand's leading producers and

exporters of frozen seafood, including black tiger,
fresh water, vannamei white, sand and

pink shrimps, squid, cuttlefish,octopus, clam meat, mussel meat, scallop meat, soft shell crab,

fish fillet, seafood mix and other value added seafood products.
 
สวัสดิการ :- ประกันสังคม - โบนัสประจำปี - อบรมประจำปี
 
supervisor
Job Reference ID: 0000146496
Post date: 2012-07-12 18:07:18
Job Description ;-

  • งานการผลิต
  • ประกันสังคม, ค่าล่วงเวลา, ค่ากะ และสวัสดิการตามกฏหมายแรงงาน
  • มีที่พักให้พนักงาน
Qualifications ;-

  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 20-35 ปี
  • วุฒิม.6-ปวส.
Basic Qualification:
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น - ปวส
เพศ ชาย/หญิง
อายุ 20 - 35 ปี
อัตรา 7 อัตรา
ลักษณะงาน งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
สมุทรสาคร
เงินเดือน 9,000-15,000
สมัครผ่านทาง jobbyyou.com
สมัครผ่านทาง email : sirirat@goldenseafrozenfoods.com
สมัครทางจดหมาย หรือสมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
++บริษัท โกลเด้นซี โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด++
1277 ถนน วิเชียรโชฎก ตำบล มหาชัย อำเภอ เมือง สมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
สมุทรสาคร 74000
Tel. 034-413-153-7
Fax. 034-820-695-6
www.goldenseafrozenfoods.com
sirirat@goldenseafrozenfoods.com