++ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)++
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคง ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและมุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมที่ดี
 
ขายทรัพย์รอขาย ( Sales NPA)
Job Reference ID: 0000148515
Post date: 2012-07-20 12:46:17
Job Description ;-

  • ดำเนินการขายทรัพย์สิน รวมทั้งจัดหาช่องทางการจำหน่ายทรัพย์สิน
  • ติดตาม Call Center / Website / Digital Map และประสานงาน  กับผู้ที่สนใจ
  • ประสานงานกับนายหน้า
  • ประสานงานกับส่วนตั้งราคา และส่วนสนับสนุน เรื่องราคาขาย และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
  • สรุปข้อมูลเข้าระบบ AFS และ Digital Map
Qualifications ;-

  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในงานด้านสินเชื่อ, การบริหารทรัพย์สิน, การขายทรัพย์สิน NPA อย่างน้อย 3 ปี
  • ขับรถยนต์ ได้ และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
Basic Qualification:
การศึกษา ปริญญาตรี
เพศ ชาย/หญิง
อายุ 25 - 35 ปี
อัตรา 5 อัตรา
ลักษณะงาน งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วัฒนา กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน N/A
สมัครผ่านทาง jobbyyou.com
สมัครผ่านทาง email : jobs@kiatnakin.co.th
สมัครทางจดหมาย หรือสมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
++ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)++
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 209 อาคารเคทาวเวอร์ ชั้น 19 ถ.สุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. 02-680-3861, 02-680-3870
Fax. 02-680-3939
http://www.kiatnakin.co.th
jobs@kiatnakin.co.th