สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ
 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Job Reference ID: 0000205581
Post date: 2013-08-08 14:07:27
Job Description ;-
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคาร 3 ชั้น 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า 08.30-12.00 น. และภาคบ่าย 13.00-16.00 น.
Qualifications ;-
 - วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ในระดับปริญญาตรี ก่อนวันรับสมัคร
Basic Qualification:
การศึกษา
เพศ ชาย/หญิง
อายุ 18 - 35 ปี
อัตรา หลายอัตรา
ลักษณะงาน งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน N/A
สมัครทางจดหมาย หรือสมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะ กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ถนนพระราม6 เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. 0 2298 5880-9 ต่อ 6642, 6643
http://www.sepo.go.th