องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตามรายละเอียดดังนี้
 
ครูผู้ช่วย
Job Reference ID: 0000205589
Post date: 2013-08-08 14:22:46
Job Description ;-
         ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่นระหว่าง 15 สิงหาคม 2556ถึงวันที่ 4 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ
Qualifications ;-
1.1. สาขาภาษาจีน 1 อัตรา
1.2.  สาขาภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา
1.3.  สาขาภาษาไทย 5 อัตรา
1.4.  สาขาดนตรี 3 อัตรา
1.5.  สาขาเคมี 4 อัตรา
1.6. สาขาคณิตศาสตร์ 6 อัตรา
1.7. สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา
1.8. สาขาภาษาอังกฤษ 3 อัตรา
1.9. สาขาสังคมศึกษา 2 อัตรา
1.10. สาขาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
1.11.สาขาฟิสิกส์ 1 อัตรา
1.12.สาขาปฐมวัย 1 อัตรา
1.13.สาขาพลศึกษา 1 อัตรา
2.วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้โดยคุรุสภา ตามพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2546 และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย
Basic Qualification:
การศึกษา
เพศ ชาย/หญิง
อายุ 18 - 35 ปี
อัตรา หลายอัตรา
ลักษณะงาน งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ขอนแก่น
เงินเดือน N/A
สมัครทางจดหมาย หรือสมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง
ขอนแก่น 00000
Tel. 0 4324 1441
http://www.kkpao.org